Tècniques d'estudi

Qui ha dit que estudiar sigues fàcil? Per això és important aprendre a fer-ho. Així doncs, una bona forma de començar és conèixer les diferents tècniques d’estudi. 

Per aconseguir l’èxit escolar és necessari utilitzar les tècniques d’estudi, aquestes poden influir en el teu rendiment, és a dir el fracàs escolar.  Les condicions de treball, el mètode utilitzat per a l’estudi, la capacitat intel·lectual i les característiques personals repercuteixen en el resultat acadèmic, a més a més si afegim la importància de la motivació i la predisposició per estudiar. 

És per això que des de NOVACADÈMIA volem orientar els nostres alumnes en la gestió i organització de l’estudi, oferint l’aprenentatge de les principals tècniques necessàries utilitzades a l’ESO.

Algunes de les tècniques són la lectura, que és el primer contacte amb el temari. Un cop s’ha entès i s’ha llegit varis cops, s’ha de subratllar. A continuació es fa un resum, aquest és una tècnica que t’assegura la comprensió del temari i que després l’ utilitzaràs en l’examen per contestar amb més certesa. Un altre tècnica a destacar, és la capacitat d’estudi de tipus fotogràfic que consisteix a fer una bona representació gràfica del temari, un resum del qual s’ha llegit prèviament però en un format més àgil i visual. Tot i així no deixarem de banda la part pràctic, ja que algunes assignatures requereixen molt més la part pràctica que la part de memoritzar.  Li ajudarem a realitzar diferents exercicis pràctics o tests que l’ajudin a avaluar els seus coneixements. 

Creiem que és important que cada alumne organitzi els seus estudis, es faci una planificació d’aquests, i es gestioni el temps d’estudi. D’aquesta manera obtindrà grans beneficis pel que fa al seu procés d’aprenentatge, tant personal com curricular. És important conèixer tots els mètodes d’estudi possibles i triar el que millor s’ajusti a les seves necessitat. D’aquesta manera, personalitzarà la manera d’estudiar i s’adaptarà millor a la resta dels seus hàbits i les seves capacitats.

D’altra banda, les tècniques d’estudi es complementen amb les TIC, ja que és una eina que s’ha de saber utilitzar i treure-hi profit pels estudis que cursen els alumnes. També és una eina que ens pot servir per enriquir-nos i buscar informació.