Tècniques d'estudi

Qui ha dit que estudiar és fàcil? Per això és important aprendre a fer-ho. Així doncs, una bona forma de començar és conèixer les diferents tècniques d’estudi. 

Per aconseguir l’èxit escolar és necessari utilitzar les tècniques d’estudi. Aquestes poden influir en el teu rendiment, i si no es tenen poden conduir al el fracàs escolar.  Les condicions de treball, el mètode utilitzat per a l’estudi, la capacitat intel·lectual i les característiques personals repercuteixen en el resultat acadèmic, a més a més si afegim la importància de la motivació i la predisposició per estudiar. 

És per això que des de NOVACADÈMIA volem orientar els nostres alumnes en la gestió i organització de l’estudi, oferint l’aprenentatge de les principals tècniques necessàries utilitzades a l’ESO.

Algunes de les tècniques són la lectura, que és el primer contacte amb el temari. Un cop s’ha entès i s’ha llegit varis cops, s’ha de subratllar. A continuació es fa un resum, aquest és una tècnica que t’assegura la comprensió del temari i que després l’ utilitzaràs en l’examen per contestar amb més certesa. Un altre tècnica a destacar és la capacitat d’estudi de tipus fotogràfic que consisteix a fer una bona representació gràfica del temari, un resum del qual s’ha llegit prèviament però en un format més àgil i visual. Tot i així no deixarem de banda la part pràctic, ja que algunes assignatures requereixen molt més la part pràctica que la part de memoritzar.  L’ajudarem a realitzar diferents exercicis pràctics o tests que l’ajudin a avaluar els seus coneixements. 

Creiem que és important que cada alumne organitzi els seus estudis, es faci una planificació d’aquests, i es gestioni el temps d’estudi. D’aquesta manera obtindrà grans beneficis pel que fa al seu procés d’aprenentatge, tant personal com curricular. És important conèixer tots els mètodes d’estudi possibles i triar el que millor s’ajusti a les seves necessitat. D’aquesta manera, personalitzarà la manera d’estudiar i s’adaptarà millor a la resta dels seus hàbits i les seves capacitats.

D’altra banda, les tècniques d’estudi es complementen amb les TIC, ja que és una eina que s’ha de saber utilitzar i treure-hi profit pels estudis que cursen els alumnes. També és una eina que ens pot servir per enriquir-nos i buscar informació.