NOVACADÈMIA ofereix un servei personalitzat de REFORÇ ESCOLAR SECUNDÀRIA dins l’àmbit de totes les matèries i nivells.

El nostre equip de formadors té una dilatada experiència en la formació i motivació dels joves i treballa de manera transversal les seves competències i habilitats per tal d’assolir els objectius escolars i aportar-li confiança i autonomia en aquesta etapa de la pre-adolescència i adolescència.

OBJECTIUS:

 • Responsabilitat vers l’estudi
 • Recolzament
 • Perfeccionament
 • Gestió del temps i organització

RESULTATS:

 • Perfeccionament
 • Desenvolupament d’actitud positiva i motivació vers l’aprenentatge
 • Desenvolupament personal mitjançant la independència
 • Creativitat
 • Autoestima

12839993036457462755

A NOVACADÈMIA t’oferim:

 •  Classes particulars per a 1, 2 o 3 alumnes
 •  Reforç escolar sobre totes les matèries
 •  Servei a domicili
 •  Servei psicopedagògic
 •  Seguiment amb el tutor i direcció de l’institut per a valorar de manera coordinada l’evolució en el rendiment escolar
 •  Preparació per a exàmens
 •  Anàlisi i identificació de les necessitats de cada alumne
 •  Presentació als pares d’un pla de formació personalitzat en base al perfil escolar dels seus fills
 •  Seguiment evolutiu mitjançant tutories i informes trimestrals
 •  Adaptació dels horaris de les classes a les agendes dels alumnes i als períodes d’exàmens

El nostre rati de millora en el rendiment escolar dels nostres alumnes al curs 2019-2020 és del 97,35%.

Confia el reforç del teu fill en experts i professionals.

NOVACADÈMIA és garantia de rigor, qualitat i resultats!