NECESSITES UN COP DE MÀ?

El reforç escolar és una de les nostres especialitats i vocacions com a empresa, i representa una àrea sobre la que treballem diàriament amb nens i nenes, joves i adults que necessiten suport i millora per a poder anar superant determinades matèries, avançant en els seus estudis i assolint així els seus objectius i reptes. Els alumnes estan acompanyats en tot moment en la seva etapa escolar, oferint més enllà de suport tècnic: motivació i eines per a facilitar-li l’aprenentatge i preparar-lo per a etapes superiors. 

Tots els nostres professors són llicenciats en diferents àrees del coneixement, el que ens permet assignar en cada cas el perfil més adequat en les necessitats de l’alumne. Es crearà un pla d’estudis per a cada alumne, individual i ajustat al seu ritme de treball i estudi. 

Disposem d’un ampli catàleg de materials didàctics que complementen i milloren els que el propi alumne utilitza per a l’estudi.

Tenim contacte periòdic amb les diferents escoles i instituts el qual ens permet fer seguiment de l’evolució de l’alumne amb el seu tutor o amb el coordinador pedagògic, identificant oportunitats de millora, alhora que coordinant les accions escola-família-NOVACADÈMIA pel benefici de l’alumne.

A banda de l’equip de professors, comptem amb un equip de psicòlegs o psicopedagogs que analitzen el rendiment dels nens i joves, les valoracions de l’escola o institut i identifiquen les veritables necessitats en cada etapa, aconsellant l’equip de professors que, dins de cada matèria sobre la qual es necessiti el reforç, treballaran mà amb mà amb l’alumne.

Són tallers destinats a reforçar totes aquelles àrees relacionades amb les fites clau d’aprenentatge per etapes.

 

Primer Cicle de Primària

Durant els dos primers anys d’educació primària, és fonamental adquirir un bon nivell competencial en la lecto-escriptura. Per això, els tallers de reforç en aquesta etapa se centren en aquest àmbit.

Segon Cicle de Primària

Resulta crucial treballar de forma transversal als continguts acadèmics els hàbits i rutines juntament amb la motivació per aprendre, l’escolta activa i l’atenció. En quant al contingut acadèmic, es farà especial atenció a la numeració, la consciència fonològica i el raonament serial. 

Tercer Cicle de Primària

Farem més incidència en la motivació envers el procés d’ensenyament -aprenentatge així com els hàbits i rutines d’estudi (capacitat d’aprendre a aprendre). En quant al contingut acadèmic, es farà especial atenció al càlcul i resolució de problemes, automatismes lectors i construcció sintàctica i la introducció en diferents tècniques d’estudi. 

Podem oferir-te aquest reforç tant en grup com a nivell individual, i tant al nostre Centre de Formació com al teu domicili. A més, pots contractar les classes una a una o aprofitar les promocions dels nostres packs.

Per últim, recorda que podem anar a buscar el teu fill o filla al seu centre escolar i portar-lo a fer reforç amb nosaltres. Sol·licita més informació.