PER QUE?

En el nostre centre NOVACADÈMIA oferim aquest servei perquè pot ser que necessitis una formació més específica per situacions professionals o personals diferents, feta a la teva mida, decidint l’horari i dies. És així com nosaltres oferim aquest servei a partir de les seves necessitats, a partir d’aquí ens informarem de la formació que necessites i et buscarem el professional més adient.

És una molt bona opció si necessites una formació molt concreta en un període molt curt i puntual. Això vol dir que no cal que es faci un curs d’un any per aconseguir aquesta formació que tant necessites en un període de temps concret.