Pack per a alumnes de Batxillerat

Aquest pack està dissenyat per als alumnes de batxillerat i és totalment personalitzat. Cada alumne escull les matèries i/o exàmens que vol reforçar i/o preparar. A més a més, aquestes matèries poden variar al llarg de les 20 hores, centrant així l’alumne en el que realment necessita.

Els packs són personals i intransferibles, però es poden compartir amb germans/es, sempre que siguin del mateix nivell o inferior. És a dir, un pack de batxillerat es pot compartir amb altres germanes o germans que facin batxillerat, secundària o primària.

Per a obtenir el pack, s’ha de fer un pagament únic abans de l’inici de la primera classe. Un cop comprat, el pack no és reembolsable.

Adquirint el pack, el preu per hora és a 27€/hora i hi ha un estalvi del 10% en relació a les classes separades.