Pack per a alumnes de secundària

Aquest pack està dissenyat per als alumnes de secundària i és totalment personalitzat. Cada alumne escull les matèries i/o exàmens que vol reforçar i/o preparar. A més a més, aquestes matèries poden variar al llarg de les 15 hores, centrant així l’alumne en el que realment necessita.

Els packs són personals i intransferibles, però es poden compartir amb germans/es, sempre que siguin del mateix nivell o inferior. És a dir, un pack de secundària es pot compartir amb altres germanes o germans que també facin secundària o que estiguin a primària.

Per a obtenir el pack, s’ha de fer un pagament únic abans de l’inici de la primera classe. Un cop comprat, el pack no és reemborsable.

Adquirint el pack, el preu per hora és a 25€/hora i hi ha un estalvi del 8% en relació a les classes separades.