Pack per a alumnes de primària

Aquest pack està dissenyat per als alumnes de primària i és totalment personalitzat. Cada alumne escull les matèries i/o exàmens que vol reforçar i/o preparar. A més a més, aquestes matèries poden variar al llarg de les 10 hores, centrant així l’alumne en el que realment necessita.

Els packs són personals i intransferibles, però es poden compartir amb germans/es, sempre que siguin del mateix nivell o inferior. És a dir, un pack de primària només es pot compartir amb altres germanes o germans que també facin primària.

Per a obtenir el pack, s’ha de fer un pagament únic abans de l’inici de la primera classe. Un cop comprat, el pack no és reembolsable.

Adquirint el pack, el preu per hora és a 23€/hora i hi ha un estalvi del 8% en relació a les classes separades