Pack 10 hores Online

Aquest pack està dissenyat per alumnes de Primaria, Secundaria i Batxillerat.

Els packs són personals i intransferibles, però es poden compartir amb germans/es.

Per a obtenir el pack, s’ha de fer un pagament únic abans de l’inici de la primera classe. Un cop comprat, el pack no és reemborsable.

El preu d’una classe individual és de 25€-30€/hora. Adquirint el pack, el preu per hora és a 21€/hora i hi ha un estalvi entre 16-30%.

Aprofita aquest oportunitat.