El nostre equip de formadors rep formació continuada per a oferir-te el màxim nivell de qualitat i rigor en l’aprenentatge de la llengua italiana assolint un alt grau de satisfacció entre els nostres alumnes i convertint la teva inversió en la formació en un èxit personal i professional.

Els PLIDA són els certificats que validen el nostre nivell de competència en la llengua italiana, tot i que hi ha altres certificacions.

NOVACADÈMIA et preparem sota els estàndards de qualitat d’aquestes proves independentment que el teu objectiu sigui assolir un títol oficial o no. Això significa que el teu aprenentatge estarà basat en els paràmetres i currículums oficials i els únics reconeguts i valorats en el món corporatiu i en les Universitats i Escoles Empresarials de tot el món.

A NOVACADÈMIA us oferim:

  • Professorat titulat amb experiència superior a 5 anys en l’ensenyament de la llengua italiana.
  • Personalització i flexibilitat.
  • Suport i motivació.
  • Materials exclusius.
  • Acompanyament als exàmens i proves oficials.
  • Proves de nivell continuades per a mesurar l’evolució de les vostres competències en llengua italiana.
  • Classes particulars, en tàndem i en grups reduïts.

Adjuntem a continuació un quadre de correspondència dels cursos i nivells en base al Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües que homogenitza els diferents nivells i titulacions en tots els països europeus i sobre el que NOVACADÈMIA fixa els seus cursos i estàndards:

Si el teu objectiu és assolir un bon nivell de conversa més enllà d’una titulació oficial, trobaràs una gamma de cursos orientats a la pràctica activa de la llengua en les seves competències orals, tant a nivell de comprensió oral com d’expressió oral.

Els nostres grups de conversa són reduïts i agrupen estudiants de diferents edats que volen perfeccionar les seves habilitats.

També tenim lloc pels més petits. Creiem fermament en el seu desenvolupament comunicatiu en llengua italiana i hem dissenyat una formació totalment adaptada a la seva edat que potencia la seva motivació i el seu rendiment. Per nens i nenes entre 6 i 11 anys.

I pels estudiants adolescents que desitgin treballar l’italià com a segona llengua tant a l’institut com en carreres universitàries, oferim una preparació adaptada als seus objectius enfocada a l’obtenció d’una titulació oficial en llengua italiana.