La Llengua Catalana

El català és una llengua romànica de la branca occidental. Presenta unes varietats dialectals fonamentals: el català oriental i el català occidental. Ambdues llengües contenen diferències lèxiques, fonètiques i gramaticals.

El català és una llengua de demografia mitjana activa i viva en els territoris en què es parla:

  • És la novena llengua més parlada a la Unió Europea
  • És oficial en un estat sobirà (Andorra), i en tres comunitats autònomes espanyoles és cooficial juntament amb el castellà (Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears).
  • Es transmet de manera intergeneracional amb normalitat i és present en tots els mitjans de comunicació dels territoris catalanoparlants
  • Té una tradició i vitalitat literària, a més d’una cultura rica
  • És un idioma plenament codificat, normativitzat i estandarditzat amb un total consens acadèmic
  • És la vuitena llengua a Internet

Degut a la importància que té la Llengua Catalana per a les persones que viuen dins del territori català, Novacadèmia ofereix cursos d’iniciació a la Llengua Catalana. Aquests cursos estan enfocats especialment a persones nouvingudes o aquelles que tot i residint al nostre país, mai han assolit un nivell de comunicació suficient per poder-se desenvolupar personal i professionalment de manera eficient.

Són cursos molt pràctics i flexibles. I també t’oferim classes particulars per facilitar-te encara més l’aprenentatge en fases molt inicials, on tal vegada tens més dubtes i dificultats. Tanmateix, les classes particulars són molt recomanables per persones amb horaris canviants, poca disponibilitat o dificultat per venir al nostre centre de formació. Totes elles es poden dur a terme, si és necessari, a domicili.