CERTIFICATE of ADVANCED in ENGLISH

El Certificate of Advanced in English és el primer dels dos certificats ubicats a la part més alta dins el Marc Europeu de Referència de les Llengües. És un títol que gaudeix d’un alt reconeixement mundial i que obre les portes a estudis superiors, graus, màsters, post-graus, doctorats i feines d’alta qualificació a l’estranger.

Alguns alumnes hi accedeixen després d’haver obtingut un First Certificate, just el nivell inferior, però d’altres es presenten havent treballat, aprés i practicat la llengua anglesa durant uns anys.

Abans de presentar-se a aquest examen, cal poder demostrar un alt domini de la llengua en totes les seves competències:

  • Reading and Use of English
  • Writing
  • Speaking
  • Listening

A Novacadèmia ens encarreguem de preparar els alumnes per a aquest ambiciós títol i estem orgullosos de poder afirmar que el 100% dels alumnes que s’hi han presentat des de f ja més de 8 anys, l’han aprovat.

Si vols preparar-te pel CAE, és molt important que tinguis en compte que el teu anglès ha d’estar el més equilibrat possible, o dit d’una altra manera, no poden existir grans diferències entre el teu domini de la llengua en la part escrita i la part oral. Una i altra parts es complementen a la perfeccció en aquest test i el superior, el CPE o Proficiency.

A banda de les portes que et por obrir aquest certificat, un dels aspectes que més valoren els nostres alumnes, és el fet de que adquireixen una alta autonomia en la comunicació en llengua anglesa, i que gaudeixen al 100% de les sèries, llibres o cançons que fins ara es resistien una mica més.

Des d’un punt de vista lingüístic, podem dir que un alumne que ha assolit un nivell C1 o Advanced, és un alumne que domina la llengua amb facilitat, que l’ha interioritzat i que sap accedir mentalment a tots els recursos que té emmagatzemats en temps real, sense pensar més en català o castellà, o en quina sigui la seva llengua materna.