Young Learners English

El programa Very Young Learners de CAMBRIDGE ENGLISH, està dissenyat pels millors experts de CAMBRIDGE ENGLISH pel que fa a l’ensenyament de la llengua dins l’etapa d’educació primària, és a dir, entre els 6 i els 11 i 12 anys. Són 3 els nivells que us oferim:

  • Young Learners Starters
  • Young Learners Movers
  • Young Learners Flyers

L’etapa dels Young Learners és força important atès a que coincideix amb el creixement maduratiu del nen/a i amb l’adquisició dels seus primers hàbits d’estudi, els quals assentaran una important base en el seu futur aprenentatge.

L’etapa Starters comença amb 1r de primària, i correspon al primer cicle de primària. L’etapa Movers continua a 3r i 4rt de primària, durant el cicle mitjà de primària. L’etapa Flyers correspon a l’últim cicle de primària, 5è i 6è.

Durant aquesta etapa de l’aprenentatge, és important que els alumnes incorporin la llengua anglesa en el seu dia a dia. Això els permet convertint-la en una eina més de creixement i de desenvolupament. La plasticitat cerebral que mostren en aquesta etapa connota unes modificacions de l’estructura cerebral que permeten millorar el processament de la informació, potenciant l’aprenentatge i la memòria.

És important implicar una estimulació activa.

Els aspectes principals que treballem són:

  • Adquirir les bases de les competències lingüístiques de la llengua anglesa.
  • Desenvolupar la creativitat, el lideratge, el sentit crític i les habilitats per a la preparació del seu futur.
  • Aprenentatge a través de projectes estimulants.
  • Consolidar una correcta pronunciació.
  • Aprendre i transmetre uns sèrie de valors i aplicar unes conductes de comportament adequades.

Per a assolir-ho, a NOVACADÈMIA sabem que el més important és involucrar els nens i nenes des del primer dia en les activitats que es duen a terme a l’aula, rectificar sempre des del reforç positiu, i facilitar a través de diferents materials i suports, una alta participació dels nens i nenes en projectes individuals i grupals.

Comencem l’activitat treballant les rutines higièniques, d’alimentació i comportament. L’activitat continua amb una sèrie d’exercicis i rutines en anglès per aprendre a demanar coses, com per exemple anar al lavabo, beure aigua, quin dia és avui, quin temps fa avui o com anem vestits. Com més alt és el nivell i més avançats són els cursos, les rutines també són més complexes i el que se’ls demana és més difícil, per mantenir una motivació activa cap a nous reptes.

La classe continua desenvolupant les activitats previstes, sempre dinàmiques, actives, tenint molt present el learning by doing i el drilling com a recolzaments metodològics principals.

Dins de l’aula, mantenim també d’altres rutines com a pre-establertes. Per exemple, quan tenim un dubte o no sabem una paraula, ho preguntem em anglès, per tal d’acostumar-nos a l’anglès i a normalitzar les expressions més bàsiques i essencials. D’altra banda, a l’hora de recollir, sempre ho fem amb una cançó, de manera que els alumnes associen l’espai amb una acció concreta.

Els alumnes de primària també treballen els seus propis projectes multidisciplinaris cada trimestre. Són treballs en equip, de vegades amb suport TIC i d’altres no, i mostren una alta eficiència en l’ús de la llengua anglesa com a llengua vehicular.

L’aprenentatge a través de projectes es compagina amb l’ús de materials oficials de Cambridge English per aconseguir un aprenentatge sòlid i homogeni.

Un exemple de projecte és el que es va desenvolupar l’any passat: durant un trimestre, els alumnes Flyers van preparar un viatge a Londres. Dins i fora de l’aula, van buscar informació de Londres, preus de vols, hotels, restaurants, etc. Van buscar informació sobre què visitar i quines activitats podrien resultar interessants per fer a Londres. Amb tota aquesta informació i un pressupost pre-fixat d’avantmà, van coordinar-se per muntar un viatge a Londres que van exposar a final de trimestre.


En un dels trimestres, els alumnes de Movers es van convertir en guionistes. Cada grup, format per 3 alumnes, havia de triar un tema, i van escriure el seu propi guió, que més endavant van representar davant dels pares. Van preparar disfresses, decorat, es van maquillar i van assajar molt per a memoritzar els guions que ells mateixos havien escrit.

Els alumnes de Starters, van desenvolupar un projecte amb cartolines de colors sobre els animals salvatges en perill d’extinció. Cada classe va triar un animal i entre tots, els van dibuixar, en van buscar informació i la van plasmar a les cartolines. Va ser tot un repte que els va arrencar molts somriures al llarg del trimestre.

A l’inici del curs i al final del mateix, els alumnes fan unes proves de nivell adaptades a la seva edat i coneixement de la llengua, basades en proves oficials de CAMBRIDGE ENGLISH, que ens permeten observar l’evolució dels seu aprenentatge global i també de les diferents competències de la llengua.

L’evolució dels materials amb els que treballem l’aprenentatge acadèmic de l’anglès, va en funció dels 3 nivells, Starters, Movers i Flyers, però el més important és que sempre es tracta de quaderns i llibres oficials, recolzats per materials d’ampliació digitals, vídeos, cançons, jocs i altres activitats que complementen l’estudi de la llengua i que agraden molt als nens i nenes.

Com a novetat d’aquest curs 2020-2021, les famílies tindreu accés a un Google Classroom a on podreu anar veient el que es treballa a classe, gaudir dels projectes TIC que fem amb els nens i nenes, consultar materials digitals i veure fotos i vídeos de les classes.

NOVACADÈMIA garanteix la continuïtat del servei d’anglès amb la màxima normalitat i eficiència possibles al llarg de tot el curs, tant en formació presencial com en formació temporalment online si las circumstàncies ens obliguen.