ANGLÈS B-LEARNING

Sovint per falta de temps, a la majoria ens és complicat comprometre’ns i ser constants pel que fa a l’aprenentatge d’una nova llengua. D’altra banda, l’aspecte econòmic sovint ens obliga a no finalitzar el curs o deixar el nostre anglès a mitges. Per això a NOVACADÈMIA hem creat el cursos B-LEARNING.

Aquests cursos s’adapten perfectament a la nova realitat, ja que ofereixen el valor afegit de permetre combinar l’estudi d’una nova llengua, amb les hores que requereix i amb les activitats del dia a dia, i tot plegat a uns preus imbatibles. Mai aprendre un anglès guiat, amb professor assignat des del primer dia, ha estat tan fàcil, eficient i econòmic.

Els cursos B-LEARNING han estat dissenyats i produïts a partir dels estàndars de CAMBRIDGE ENGLISH i amb els nivells que marca el Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües, i es diferencien de la resta perquè combinen hores d’autoaprenentatge amb tutories presencials, podent treballar i avançar on i quan us vagi bé. La formació B-LEARNING, per tant, és una formació a mida, de qualitat, adaptable, flexible i amb resultats reals.

Un dels aspectes més importants d’aquests cursos és que són individuals, no es fan en grup, per tant, l’alumne rep una atenció 100% personalitzada i adaptada al seu ritme d’aprenentatge. 

Aquesta formació té el plus afegit del contacte directe amb el professor. Tenen uns paquets de tutoria flexibles per a cada alumne i adaptats per a cada pressupost, cosa que des de NOVACADÈMIA considerem essencial per al correcte aprenentatge d’un idioma i l’assoliment dels objectius finals. L’anglès és una carrera de fons, això vol dir que implica uns anys de formació continua. Cada vegada que interrompem aquesta formació, fem un pas enrere, per això es tracta de posar-ho fàcil i poder seguir amb l’aprenentatge fins allà on et marquis.

La fita d’afegir aquest factor presencial als nostres cursos és per a poder mesurar i avaluar l’evolució de l’alumne en les diferents competències de la llengua, sempre seguint els valors de rigor, eficàcia i els estàndards de Cambridge English, i davant de cursos 100% online on l’alumne no interactua presencial amb el seu professor.

LA METODOLOGIA

  • L’aparició de les noves tecnologies ha fet evolucionar el concepte formació, creant noves maneres d’aprenentatge.
  • Actualment hi ha present una gran varietat de conceptes pel que fa a la formació a distància que pot fer que ens confonguem.
  • La metodologia B-LEARNING és aquella que combina l’autoaprenentatge, però amb el punt diferencial i presencial de la tutorització.

B–learning o Blended Learning,  significa aprenentatge combinat i com bé es defineix a l’espai web de gencat, és “un sistema d’aprenentatge híbrid que combina classes presencials amb classes i activitats virtuals. L’aprenentatge semipresencial no és un concepte nou, la novetat està en què amb el “B-LEARNING” no hi ha un desequilibri tan gran com fins ara entre el nombre d’hores presencials i el d’hores virtuals, ja que la major part de la formació es desenvolupa a distància o en línia. Un dels avantatges d’aquest sistema és que es potencia el ritme de treball de l’alumne i es disminueix l’índex d’abandonaments del curs”.

Per tant, la formació B-LEARNING recull el millor de l’autoaprenentatge a través de la xarxa (Internet) amb el suport presencial d’un professor.

La modalitat B-learning té uns bons resultats gràcies a la flexibilitat i eficàcia que ofereix, ja que és el mateix alumne qui es marca els seus tempos i ritmes i és qui decideix on, què i quan ho fa, amb el reconeixement i la proximitat d’un professional.

Cal remarcar que un aprenentatge que engloba un enfocament combinat, facilita l’atenció cap a tota mena de necessitats, sent molt més fàcil adaptar-se al ritme i a les exigències de cada alumne.

QUADRE DE NIVELLS I CURSOS B-LEARNING

QUINA DURADA TÉ UN CURS B-LEARNING?

Un curs en modalitat B-LEARNING té una durada de dos, tres o quatre mesos, començant a comptar des del dia que es rep tot el material juntament amb el mail de benvinguda.

La duració de dos mesos correspon als cursos A1, A2, B1 i B2. Els alumnes que cursen el nivell C1 tenen 3 mesos per assolir cada subnivell. El curs final de nivell A1, que ha de servir a l’alumne per fixar tots els coneixements d’aquest nivell té una durada de 3 mesos. I els cursos finals dels nivells A2, B1, B2 i C1, que són preparatoris pels exàmens oficials de CAMBRIDGE ENGLISH corresponents a cada nivell, així com per fixar els continguts apresos en aquests, tenen una durada de 4 mesos.

Aquesta informació es pot visualitzar gràficament en el quadre anterior. Les durades que hem esmentat són les màximes per a cada curs. Els cursos es donen per finalitzats quan els alumnes han assolit els mòduls dels que consta cada acció formativa i han obtingut una nota mitjana superior al 6, i això en moltes ocasions té lloc abans dels mesos màxims que s’ofereix per a cada curs.

Els nous alumnes sempre fan una prova de nivell que ens permet orientar-los cap al curs que millor s’adapta al seu nivell actual, evitant així cursos massa senzills o pel contrari, massa complexos.

Si un alumne no ha finalitzat el curs dins el termini marcat, té un marge de 10 dies per finalitzar-lo. El professor avisarà l’alumne quan quedin 15 dies. Passats els 10 dies addicionals, l’alumne perd les tutories pendents.

D’altra banda, si un alumne no supera un curs, pot tornar-lo a fer les vegades que necessiti i fins que el professor consideri que està preparat per a un nivell superior. En aquest cas, si vol tutories haurà de pagar-les apart, però no caldrà que pagui de nou tot el curs. Existeixen packs de tutories que són més econòmics que pagar classes una per una.

DE QUINS MATERIALS DISPOSO?

Student’s book. És un llibre en format pdf que treballa tot el marc teòric com per exemple el lèxic i la gramàtica de la llengua i dins el nivell escollit. Té quadres d’imatge, gràfiques i esquemes que faciliten l’aprenentatge. Al final de cada contingut s’indica a l’alumne en quina pàgina del Workbook pot trobar els exercicis de pràctica relacionats.

Workbook. És el llibre de pràctica de l’alumne i consisteix en una sèrie d’activitats i exercicis, tant d’autoavaluació com avaluables pel professor que valoren l’aprenentatge i l’evolució de l’alumne envers l’Students book. Al final del Woorkbook, l’alumne trobarà el solucionari amb les solucions als exercicis de resposta tancada, és a dir, auto-avaluables. Els exercicis de resposta oberta seran avaluables pel professor. Aquestes activitats estaran penjades a un campus virtual al qual l’alumne tindrà accés privat, i des del qual podrà dur a terme i lliurar les activitats, dins el termini màxim que marqui la durada del seu curs.

Google Classroom. És el campus online que s’activarà en el moment que s’inicïi el curs. Dins aquest espai hi ha tots els materials del curs:

– Student’s book

– Workbook

– Materials d’ampliació

– Listenings

Tanmateix l’alumne trobarà les tasques que se li han assignat i que haurà de penjar perquè el professor les corregeixi i valori.

Materials extres. Són una sèrie de materials, enllaços, listenings, etc, publicats i compartits en un espai virtual, que tenen com a objectiu millorar i enriquir l’aprenentatge de l’alumne.


Quadre de preus dels cursos B-learning

Existeixen diferents opcions de preu en funció de les hores de classes o tutories que escolleixis fer per a cada curs. Hi ha determinats cursos que exigeixen un mínim d’hores presencials o a través d’aula virtual, i d’altres on ets tu qui escolleix el nombre d’hores de tutories que vols fer.

La matrícula per accedir als cursos B-LEARNING és de 35€ i només la pagues la primera vegada. Si deixes els cursos més de 3 mesos seguits, hauràs de tornar a pagar-la quan tornis. Aquesta matrícula té una reducció del 50% per a aquells alumnes que han fet una prova de nivell PRO abans d’inscriure’s al seu curs.

El pagament dels cursos es fa sempre abans de l’inici dels mateixos. Es pot fer de la nostra botiga online o contactant amb nosaltres.

AVANTATGES DE LA FORMACIÓ B-LEARNING

L’aprenentatge combinat o Blended Learning és ideal per a atendre a diverses necessitats tant professionals com personals, que es puguin presentar.

No dependre d’una sola font i lloc d’informació per tal de formar-se, com és assistir a classe. Amb aquesta metodologia l’alumne pot trobar la informació d’altres maneres, a altres llocs, fomentant l’aprenentatge al seu propi ritme i augmentant la seva autonomia, motivació i retenció dels coneixements.

Enfocar la motivació de l’alumne cap a un objectiu, sempre guiat i assessorat per professionals experts.

Desenvolupar les capacitats d’aprenentatge mitjançant les noves tecnologies. El treball combinat dóna la possibilitat de desenvolupar les seves capacitats de diverses maneres, ja que es poden incloure gran varietat de materials totalment diferents i dinàmics per tal de què l’alumne rebi informació i aprengui.

Afavoreix que els alumnes puguin treballar i enviar el contingut al professor durant qualsevol moment del dia, d’acord amb els seus temps de treball. Amb aquesta modalitat és l’alumne qui decideix què i quan, fent que la seva font d’informació estigui oberta les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana; seguint filosofia 24/7.